Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy stworzenia dokumentacji filmowej w ramach projektu LUBTUR

Świebodzin, 04 maja 2011 roku

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy stworzenia dokumentacji filmowej w ramach projektu LUBTUR 

 

Proszę o przedstawienie oferty na zaopatrzenie do dnia 30 września 2011 roku Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? w dokumentację filmową (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych) 14 imprez z terenu 14 Gmin Członkowskich Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? (1 impreza z każdej gminy według poniższego zestawienia).

Zestawienie imprez do filmowania

L.p.

Gmina

Nazwa imprezy

data

1

Bledzew

Dożynki Gminne i Jarmark Cysterski; Bledzew

27 sierpnia

2

Dobiegniew

XXI Watra Łemkowska w Ługach

15-16 lipca

3

Drezdenko

VII Jarmark Kasztelański; Drezdenko

04 czerwca

4

Lubrza

Noc Nenufarów; Lubrza

16 lipca

5

Międzyrzecz

Święto Obry

16 września

6

Przytoczna

Święto Pomidora ? Dni Przytocznej

26-27 sierpnia

7

Pszczew

Jarmark Magdaleński w Pszczewie - Święto Rękodzieła i Twórców Ludowych

16-17 lipca

8

Skąpe

"Wielkie pływanie i bieganie"

09 lipca

9

Skwierzyna

Dni Skwierzyny

25 czerwca

10

Stare Kurowo

Międzynarodowe Dni Daniela

09-10 lipca

11

Strzelce Krajeńskie

Festiwal Piosenki Żeglarskiej KEJA

06 sierpnia

12

Szczaniec

Dni Ziemi Szczańskiej

18-19 czerwca

13

Świebodzin

Turniej Świetlic w Lubinicku

04 czerwca

14

Zwierzyn

Dni Gminy Zwierzyn

24-26 czerwca

Z każdej imprezy należy zarejestrować minimum 30 minut materiału filmowego przedstawiającego przekrojowo przebieg imprezy i przekazać go Stowarzyszeniu ?LGD Działaj z Nami? w formie elektronicznej we wskazanym formacie pliku.

Oferty cenowe wraz z port folio oraz danymi kontaktowymi należy składać (lub wysyłać drogą pocztową ? liczy się termin wpłynięcia ofert do biura) w biurze Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie do 13 maja 2011 roku do godz. 12.00.

Komisja konkursowa na podstawie poniższych kryteriów dokona wyboru oferty do 27 maja 2011 roku i poinformuje o wynikach konkursu.

Kryteria konkursowe

L.p.

Nazwa

minimalna liczba punktów

maksymalna liczba punktów

1

walory artystyczne
(ocena na podstawie port folio)

1

15

2

cena usługi
(im niższa tym więcej punktów)

1

10

RAZEM:

2

25

 

 

 

 

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zastrzega sobie prawo do:

 • podziału zadania na kilku wykonawców,
 • unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.

Wszelkie pytania należy kierować do Pawła Bugały nr telefonu: 68/ 475 46 23

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn