Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej Z4

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z ? ?Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z ? ?Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) ? ?Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

3) Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.pdf) ? ?Biznesplan_P_3z?

Biznesplan (.docx) ? ?Biznesplan_P_3z?

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) ? ?Biznesplan_Tabele do przeliczeń finansowych_P_3z?

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) ? ?Instrukcja Pomocnicza przy wypełnianiiu biznesplanu_3z?

 

4) Umowa o przyznanie pomocy (wersja 4z):

Umowa o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z ? ?Umowa o Przyznanie Pomocy_19.2_P_4z?

Umowa o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z ? ?Umowa o Przyznanie Pomocy_19.2_P_4z?

 

5) Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 4z):

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) ? ?Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych 4z?

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (xls.) ? ?Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych 4z? 

 

6) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.Informacja po realizacji operacji (wersja 4z):

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji (.pdf) ? ?zał_3_do_umowy_Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji_4z?

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji (.xlsx) ? ?zał_3_do_umowy_Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji_4z?

 

7) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu (.pdf)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu_Informacja_po_realizacji_biznesplanu.?

 

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z ? ?Wniosek o Płatność_19_2_P_3z?

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z ? ?Wniosek o Płatność_19_2_P_3z?

 

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z):

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) ? ?Instrukcja Wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_P_3z?

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej ? ?Zał. nr 2 do WoP_Wykaz faktur?

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) ? ?Zał. nr 3 do WoP_Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu?

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu ? ?Instrukcja Pomocnicza do Sprawozdania z realizacji Biznesplanu_P?

 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn