Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

 STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 

 Ogł‚oszenie o naborze wniosków 5/2020
 Załą…cznik 1 - Cele ogólne i szczegół‚owe
 Załą…cznik 2 - Lista wymaganych dokumentów
 Załącznik 3 - Kryteria wyboru operacji dotyczą…ce przedsię™wzię™cia
 Załą…cznik 4 - Karta oceny wstę™pnej

 Ogł‚oszenie o naborze wniosków 5/2020
 Załą…cznik 1 - Cele ogólne i szczegół‚owe
 Załą…cznik 2 - Lista wymaganych dokumentów
 Załącznik 3 - Kryteria wyboru operacji dotyczą…ce przedsię™wzię™cia
 Załą…cznik 4 - Karta oceny wstę™pnej

 P.Z.1 - Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru
 Załącznik 1 do P.Z.1 - Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej
 Załącznik 2 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Wynagrodzenie brutto
 Załącznik 3 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Ilość stworzonych miejsc pracy
 Załącznik 4 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem wniosku - Wkład własny wnioskodawcy
 Załącznik 5 do P.Z.1 - Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji

Klauzula RODO do wniosków

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn