Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

 

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 Ogłoszenie o naborze wniosków 6-2019

 Załączniik 1 - Cele ogólne i szczegółowe

 Załączniik 2 - Lista wymaganych dokumentów

 Załączniik 3 - Kryteria wyboru operacji dotyczące przedsięwzięcia

 Załączniik 4 - Karta oceny wstępnej

 Klauzula RODO