Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 12.03.2014

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 12-03-2014 r. (środa) o godzinie 17.00w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.