STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Filtr
 • Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej

  Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

   Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z
   Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z

   

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

   Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 1z

   

  Biznesplan

   Biznesplan P 1z
   Biznesplan P 1z

   

  Umowa o przyznaniu pomocy

   Umowa
   Umowa

   

  Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

    Zal_2_II
    Zal_2_II

   

   Wniosek o płatność

   Wniosek o płatność 19.2 P 1z
   Wniosek o płatność 19.2 P 1z

   

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

   Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 1z

   

 • Informacja

  Informujemy, że w  dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA jest nieczynne.

 • Protokół z wyboru oferty cenowej dotyczącej zakupu materiałów promocyjnych

 • Zapytanie ofertowe

  STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA zaprasza firmy zewnętrzne do zapoznania się z naszym zapytaniem ofertowym, dotyczącym wykonania „Materiałów promocyjnych”. Termin nadsyłania Państwa ofert na udostępnionym przez nas formularzu ofertowym upływa 30.08.2016 r. o godz. 15:00.

   Dokument do pobrania

  {pdf=http://lgddzn.pl/files/2016/zap_ofertowe_19_08.pdf|100%|400|google} 

 • Warszataty w wyplataniu Wieńców Dożynkowych

  Świebodziński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" 

  serdecznie zapraszają na: Warsztaty w wyplataniu Wieńców Dożynkowych

  W programie:

  19.08.2009 - godz. 17.00 Galeria "Inspiracje" Świebodzińskiego domu Kultury - część teoretyczna

  "Historia, tradycja i zasady wyplatania wieńców" prelekcja Danuty Sobocińskiej

  20.08.2009 - godz. 17.00 - cześć praktyczna prowadzi Teresa Zatwarnicka

   Wstęp wolny !

 • Spotkanie z LGD 12.08.2009

     12.08.2009r. o godzinie 13:00 w Dusznikach odbyło się spotkanie robocze na temat współpracy między LGD. W spotkaniu udział wzięły:

  • Stowarzyszenie KOLD (woj. Wielkopolskie)
  • Stowarzyszenie LGD Turystyczne Kaszuby (woj. Pomorskie)    
  • Stowarzyszenie LGD Duch Gór (woj. Dolnośląskie)  
  • Stowarzyszenie „ LGD Działaj z Nami” (woj. Lubuskie)

     Głównym przedmiotem rozmów było omówienie tematów, które mogą być podstawą wzajemnej współpracy.

     Roboczym tematem spotkania jest  projekt  „Szlakiem naszych osobliwości”- w ramach tego tematu wyróżniono 4 działania: 

  1. Warsztaty tematyczne   
  2. Szlak osobliwości       
  3. Aktywna turystyka     
  4. Produkt lokalny

     Pan Marcin Sobaszko ze Stowarzyszenia LGD Duch Gór został, tymczasowym koordynatorem przyszłego projektu. Wszystkie LGD do 15 września, przedstawią propozycję do współpracy

     Kolejne Spotkanie zaplanowano wstępnie na przełom października/listopada w LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

 • Konkurs

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

  OGŁASZA

  KONKURS

  „PRZYJAZNA WIEŚ”

   na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

  Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa lubuskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubuskiego,
  Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

  Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
  do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

  Regulamin konkursu

  Formularz zgłoszeniowy

  Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

   

 • Zaproszenie

  Szanowni Państwo!

  Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” informuje o możliwości skorzystania ze szkolenia organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na temat metodologii pisania projektów oraz rozliczania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Szkolenie odbędzie się 25.08.2010r. (środa) o godz. 9:00 w Świebodzinie, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia 2010r. Liczba miejsc ograniczona.

   Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”

  Ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

  Tel: 68-475-46-23

  AGENDA

  Spotkanie szkoleniowe 25.08.2010 r. Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KLoraz Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

  Miejsce: Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

  9.00 – 9.15     -rejestracja uczestników,

  9.15 – 11.00   -rozpoczęcie szkolenia,

  Tematyka szkolenia: Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KL
  Prowadzący: Krzysztof Krasowski

  11.00 -  11.15  -przerwa kawowa,

  11.15 – 12.30  Tematyka szkolenia: Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Prowadzący: Karolina Szczygieł,

  12.30 – 12.45  Zakończenie szkolenia

 • Zaproszenie II

  Szanowni Państwo!

  Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” zaprasza na jednodniowe warsztaty pn.: Efektywnie pozyskujemy środki z EFSzorganizowane we współpracy z Biurem Lubuskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady.

  Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w dniu 3 września 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”  przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2010 roku. Liczba miejsc: 20

  Poniżej:

  Program warsztatów „Efektywnie pozyskujemy środki z EFS

  Data i miejsce: 3 września 2010 r., Świebodzin

  Prowadzący: Anna Mierżwińska, Marta Lewandowska, Centrum Informacji Unijnej, Biuro Lubuskiego
  Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady

   

  Cześć 1

  Godz. 10.00 - 10.30 Przedstawienie tematyki szkolenia oraz uczestników i prowadzących szkolenie

  Godz. 10.30 – 11.30 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - Szczegółowy Opis Priorytetów –
  komponent regionalny (system wdrażania, kwalifikowalność wydatków, aktualne konkursy)

  Godz. 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

  Cześć 2

  Godz.11.45 – 12.30 Elementy wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (cel, działania, harmonogram, budżet, równość szans)

  Godz. 12.30 – 13.15 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

  Godz. 13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

  Cześć 3

  Godz. 13.30 – 15.00 Ocena wniosków (projekt karty weryfikacji formalnej i merytorycznej), System sprawozdawczości i ewaluacji PO KL

   

 • Przypominamy !

  Przypominamy, że dnia 27.08.2010r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" odbędzie się szkolenie dla lokalnych Liderów - z zakresu oranizacji imprez i mozliwosci uzyskania dofinansowań w ramach PROW 2007-2013. Ponadto zostanie omówiony Fundusz Sołecki.

  Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj do 26.08.2010r. do godziny 16.00.

  Liczba miejsc ograniczona, pierszeństwo mają sołtysi z obszaru objętego LGD.

  Zapraszamy!

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

  Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zawiadamia członków Rady Decyzyjnej o zwołanym Posiedzeniu, w związku z oceną wniosków w ramach naboru  na konkurs z działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 w dniu 02.09.2010r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Wałowej 1 w Świebodzinie.

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn