STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Informacja o wyborze oferenta

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr 1/P/2013 do prowadzenia kursów w ramach projektu Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy została wybrana firma: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział Zielona Góra.

Serdecznie gratulujemy

 

Zaproszenie do składania ofert - 1/P/2013

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.01.01-08-045/13 pt. Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy realizowanego przez Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie:

 • Kurs podatkowa księga przychodów i rozchodów – 4 grupy 15 os. x 40h -  w terminie X 2013 – I 2014
 • Kurs specjalista ds. kadr i płac (zajęcia z programem PŁATNIK) – 3 grupy 15 os. x 66h -  w terminie II 2014 – VI 2014
 • Kurs VAT od podstaw – 1 grupa 15 os. x 30h – w terminie VII 2014
 • Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego – 1 grupa 15 os. x 80h – w terminie VIII 2014 – IX 2014
 • Kurs samodzielnego księgowego dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – 1 grupa 15 os. x 170h – w terminie X 2014 – II 2015

Kursy mają być przeprowadzone według ścieżki dydaktycznej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – warunek konieczny.

Całość do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe na materiały informacyjno promocyjne

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.01.01-08-045/13 pt. Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy realizowanego przez Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wydanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu:

1. Plakaty informacyjno - promocyjne

 • ilość: 1500 szt.
 • format: A4
 • papier kreda błysk: 135g
 • kolor: 4x0
 • lakier dyspersyjny

2. Ulotki informacyjno - promocyjne

 • ilość: 3000 szt.
 • format: A6
 • papier kreda błysk: 135g
 • kolor: 4x4
 • lakier dyspersyjny

3. Naklejki informacyjno - promocyjne

 • ilość: 500 szt.
 • format: 100 x 20mm
 • papier folia biała błysk
 • kolor: 4x0

 

Oferty należy składać na piśmie, do biura projektu do dnia 13 września 2013

Oferty muszą być dostarczone osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu oferty), dopuszcza się w celu szybszego przesłania oferty pocztę elektroniczną. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny łącznej- 100%.

 

Zapytanie ofertowe - koordynator projektu

Zwracamy się z zapytaniem na wykonanie usługi - pełnienia funkcji koordynatora projektu „Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy” realizowanego przez Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” w Świebodzinie

Całość zapytania

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - asystent koordynatora projektu

Zwracamy się z zapytaniem na wykonanie usługi - pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu „Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy” realizowanego przez Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” w Świebodzinie

Całość zapytania

Formularz ofertowy

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn