STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Informacja o wyborze oferenta - zapytanie 1/P/2013

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr 1/P/2013 do prowadzenia kursów w ramach projektu Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy została wybrana firma: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział Zielona Góra.

Serdecznie gratulujemy !

 

Uzupełnienie dokumentacji - zapytanie ofertowe nr 1/P/2013

Do zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Oferta musi uwzględniać przeprowadzenie wszystkich zadań wymienionych w formularzu ofertowym – oferty cząstkowe będą odrzucane !

Usługodawca powinien przedstawić informacje o:

1. Cenie brutto za godzinę oraz cenie brutto ogółem za wykonaną usługę,

2. Doświadczeniu na rynku usług i czasie działania (dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe, referencje, wpis do rejestru placówek szkolących, dokumenty firmy – NIP, REGON, KRS

3. Terminie płatności i sposobie zapłaty.

4. Szczegółowym programie dydaktycznym, zatwierdzonym podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - warunek konieczny

5. Uprawnieniach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w ramach Certyfikacji Zawodu Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zatwierdzonych podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uprawnieniach do nadania tytułów zawodowych specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 grudnia 2004r Dz. U Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103) oraz księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów  i specjalności Dz. U Nr 265, poz.2644 ze zmianami  (kod zawodu  331301) - warunek konieczny.

Całość do pobrania tutaj

 

Informacja o wyborze oferenta - zapytanie 2/P/2013

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr 2/P/2013 dotyczącego przedstawienia oferty na dostarczenie materiałów szkoleniowych na kursy w ramach projektu Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy została wybrana firma: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział Zielona Góra.

Serdecznie gratulujemy !

 

Zapytanie ofertowe na materiały szkoleniowe - 2/P/2013

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.01.01-08-045/13 pt. Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy realizowanego przez Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie materiałów szkoleniowych na kursy

 

Całość do pobrania tutaj:

Zapytanie - Microsoft Word (.doc)

Zapytanie - Adobe Reader (.pdf)

 

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn