STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej Z3

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z – „Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z – „Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – „Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z

 

3) Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.pdf) – „Biznesplan_P_3z

Biznesplan (.docx) – „Biznesplan_P_3z

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – „Biznesplan_Tabele do przeliczeń finansowych_P_3z

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – „Instrukcja Pomocnicza przy wypełnianiiu biznesplanu_3z

 

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z):

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – „umowa_P_3z

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – „Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych

 

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z – „Wniosek o Płatność_19_2_P_3z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z – „Wniosek o Płatność_19_2_P_3z

 

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z):

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – „Instrukcja Wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_P_3z

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – „Zał. nr 2 do WoP_Wykaz faktur

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) – „Zał. nr 3 do WoP_Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – „Instrukcja Pomocnicza do Sprawozdania z realizacji Biznesplanu_P

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn