STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

 • Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa.
 • Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące organizacją pozarządową.

 

Pomocy udziela się na realizację przedsięwzięcia „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – budowa nowych obiektów”, przy czym przez obiekty infrastruktury rekreacyjnej rozumie się:

 • Obiekty umożliwiające aktywny wypoczynek,
 • Obiekty umożliwiające wspólny wypoczynek i integrację mieszkańców,
 • Obiekty umożliwiające rekreację.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1.     zostanie wybudowany jeden lub kilka ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców

2.     obiekt/obiekty infrastruktury rekreacyjnej zostaną wybudowane na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko – drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.

3.     operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

4.     koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

5.     operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

 1. 1.     JST w wyłączeniem województwa:

Dofinansowanie, stanowiące nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

Brak limitu przyznanej pomocy w ramach PROW 2014-2020.

 1. 2.     NGO:

Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji.

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn