STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej.

 

Pomocy udziela się z tytułu realizacji grantu w zakresie:

 1. Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej;
 2. Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. Realizacja grantu odbędzie się na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko – drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.
 1. Forma działania wynikająca z realizacji poszczególnych grantów dotyczyć będzie:

a)      Wybudowania jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w ramach powierzonego grantu, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców.

b)      Wybudowania jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej w ramach powierzonego grantu, co przyczyni się do rozwoju turystyki.

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 2. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 3. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

Dofinansowanie do 45 000 zł, stanowiące nie więcej niż 90% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch transzach: 70% po podpisaniu i 30% po zakończeniu realizacji grantu.

Minimalny koszt całkowity grantu to 5 000 zł.

Maksymalny koszt całkowity grantu to 50 000 zł.

Łączna maksymalna wartość przyznanych grantów w ramach PROW 2014-2020 dla jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł. 

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn