STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 2z

 

Biznesplan

 Biznesplan P 2z
 Biznesplan P 2z

 

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 Informacje pomocnicze

 

Umowa o przyznaniu pomocy

 Umowa

 

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - Wykaz działek ewidencyjnych

  Zal_2


Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - Wykaz faktur

  Zal_2

 

 Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 2z
 Wniosek o płatność 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 2z

 

Lista członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA

Konferencja pt. "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju", Warszawa, 05.12.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji pt. "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju", która odbędzie się w poniedziałek 05.12.2016 r. w Warszawie. Istnieje również możliwość dokonania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/fundusze-europejskie-nowoczesna-gospodarka-sila-rozwoju/


Dokumenty do pobrania - Rozwijanie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 2z

 

Biznesplan

 Biznesplan P 2z
 Biznesplan P 2z

 

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 Informacje pomocnicze

 

Umowa o przyznaniu pomocy

 Umowa

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

  zal_1

Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

  zal_2

Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

  zal_3

Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

  zal_4

Załącznik nr 5 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

  zal_5

 

Załącznik nr 5 A - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
  zal_5a

 

Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 2z
 Wniosek o płatność 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 2z


Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Zasady wypełniania Oświadczenia

Dokumenty do pobrania - JST i inne

Wniosek o przyznanie pomocyna operacje w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 2z

 

Umowa o przyznaniu pomocy

 Umowa

 

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

  zal_1

Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

  zal_2

Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

  zal_3

Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

  zal_4

Załącznik nr 5 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

  zal_5

 

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
  zal_5a

 

Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 2z
 Wniosek o płatność 19.2 P 2z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 2z


Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Zasady wypełniania Oświadczenia

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn