STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Filtr
 • Spotkanie informacyjne z cyklu „50 +” w Zielonej Górze–28.10.2016 r.

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu „50+”, które odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

 • „Mama może wszystko” – spotkanie informacyjne w Zielonej Górze – 25.10.2016 r.

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Mama może wszystko”, które odbędzie się 25 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

 • Nabór wniosków

   

  Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”

   

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

   

  1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

  – termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.
  – limit dostępnych środków: 1.008.822,08 zł

  1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
   „Odnowa i rozwój wsi”

  – termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.
  – limit dostępnych środków: 2.964.794,00 zł

  1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
   „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  – termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.
  – limit dostępnych środków: 916 091,00 zł

  1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  – termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.
  – limit dostępnych środków: 866 091,00 zł

  Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie „LGD Działaj
  z Nami”, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 13.00.
  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz
  z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”: www.lgddzn.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.       
  Dodatkowo informacji udziela
  Pracownik biura LGD – Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 • Zaproszenie na szkolenie

  W dniach 09.11.2010 i 16.11.2010 o godz. 10:00 Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” organizuje szkolenie dla organizatorów imprez   w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, które prowadzi Pan Paweł Bugała – pracownik Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”.

  Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz  poczęstunek.

  Zapraszamy lokalnych liderów: przedstawicieli organizacji pozarządowych, domy kultury z terenu LGD do udziału w szkoleniu.

  Liczba miejsc ograniczona.

              Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05.11.2010 r. do godz. 16:00 pod nr telefonu (068) 475 46 23.

   

   

   

  Program szkolenia lokalnych liderów – organizatorów imprez.

  09.11.2010 i 16.11.2010 r.

  10:00 – 10:15 – Powitanie uczestników szkolenia.

  10:15 – 11:15 – Omówienie aktów prawnych określających zasady przyjmowania pomocy

                             w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju– zakresu „Małe projekty”.

  11:15 – 11:30 – Przerwa i poczęstunek.

  11:30 – 13:00 – Ukazanie zmian we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania                 

                             Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu „Małe projekty”

  13:00 – 13:30 –  Wybór operacji , omówienie: celów, przedsięwzięć i kryteriów wyboru  zawartych w LSR

                             oraz wzorów dokumentów.

  13:30 – 14:00 –  Przedstawienie wniosku o płatność w ramach działaniaWdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

                              z zakresu „Małe projekty”.

Dodatkowe informacje

Gminy członkowskie

 • Bledzew
  Bledzew
 • Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Drezdenko
  Drezdenko
 • Lubrza
  Lubrza
 • Łagów
  Łagów
 • Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Pszczew
  Pszczew
 • Przytoczna
  Przytoczna
 • Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Skąpe
  Skąpe
 • Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Szczaniec
  Szczaniec
 • Świebodzin
  Świebodzin
 • Zwierzyn
  Zwierzyn