Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Aktualności

Konsultacje społeczne zmian do ?Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014- 2020? oraz ?Procedury realizacji projektów grantowych, w tym wyboru Grantobiorców? i jej załączników

W dniach 30.06.2017 - 14.07.2017 r. zapraszamy społeczność lokalną obszaru LSR i wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich uwag do ?Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014- 2020? oraz ?Procedury realizacji projektów grantowych, w tym wyboru Grantobiorców? i załączników do niej. 

W wyżej wymienionych dokumentach doszło do zmiany treści LSR w zakresie projektów grantowych, zaktualizowano skład organów Stowarzyszenia (Zarząd, Rada) oraz lokalnych grup działania, bvędących partnrami projektów współpracy: MAK i PolskieTrasy.pl, a także dokonano zmian w planie działania w taki sposób, by jak najszybciej uruchomić pozostałe środki na dofinansowania dla lokalnej społeczności. Ponadto dokonano zmian w ?Procedurze realizacji projektów grantowych w tym wyboru Grantobiorców? oraz załączników do niej.

Zmiany wyżej opisane objęły szereg dokumentów, których zauktualizowane wersje znaleźć można poniżej:

Załączniki:

 1. ?Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020? v. 5 czerwiec 2017 r. ? wybrane strony ze zmianami: 1, 6, 7, 37-39, 44-48, 50-52, 69-72

 2. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 3. Procedura realizacji projektów grantowych, w tym wyboru Grantobiorców w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020

 4. Wniosek o powierzenie grantu działanie ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? poddziałanie ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objęte PROW na lata 2014-2020

 5. Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru

 6. Załącznik nr 1 do PG.Z.2 Wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru) - ?Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem wniosku ? wkład własny?

 7. Załącznik nr 2 do PG.Z.2 Wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru) - ?Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji?

 8. Wycofanie wniosku o powierzenie grantu

 9. Karta weryfikacji wniosków o powierzenie grantów

 10. Karta oceny wstępnej wniosków o powierzenie grantów

 11. Karta oceny wniosków o powierzenie grantów na postawie kryteriów wyboru

 12. Kryteria wyboru wraz z opisem

 13. Lista ocenionych operacji

 14. Uchwała w sprawie oceny operacji

 15. Pismo informujące o wyborze

 16. Odwołanie

 17. Lista operacji zgodnych z LSR

 18. Lista wybranych operacji

 19. Lista niewybranych operacji

 20. Uchwała w sprawie niedokonania wyboru operacji

 21. Uchwała w sprawie dokonania wyboru operacji

 22. Pismo informujące o wyborze

 23. Umowa o powierzenie Grantu

 24. Wniosek o rozliczenie grantu działanie ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? poddziałanie ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objęte PROW na lata 2014-2020

 25. Sprawozdanie z realizacji grantu w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? poddziałanie ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objęte PROW na lata 2014-2020

 26. Wzór opisu faktur/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

 27. Lista obecności dla działań realizowanych w ramach projektu grantowego

 28. Karta sprawozdawcza z przeprowadzonego monitoringu merytorycznego realizowanego grantu

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn