Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Ogłoszenie o naborze wniosków 06-19.02-2014

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1 . operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

? termin składania wniosków: 06-02-2014 r. ? 19-02-2014 r.
? limit dostępnych środków: 36 524,86  zł

? minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

Poprawa wizerunku małej architektury zabytkowej.

2.  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?

? termin składania wniosków: 06-02-2014 r. ? 19-02-2014 r.         
? limit dostępnych środków: 73 691,00 zł

? minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

 • Obiekt turystyczno-rekreacyjny umożliwiający wykorzystanie zasobów przyrodniczych (np. wieże widokowe, tarasy),
 • Ścieżka lub szlak prowadzący do atrakcji przyrodniczej lub eksponujący walory tej atrakcji.

3. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

? termin składania wniosków: 06-02-2014 r. ? 19-02-2014 r.

? limit dostępnych środków: 296 912,50 zł

? minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 7 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

 • Zakup sprzętu rolniczego w celu świadczenia usług zagospodarowania terenów zielonych.

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać, bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 ? 16.00. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach: 1 dla LGD, 1 dla IW i 1 dla Beneficjenta. Przynajmniej 1 egzemplarz (przeznaczony dla LGD) powinien zawierać dokumenty sporządzone na drukach przygotowanych przez LGD, pomocne przy ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Druki te zamieszczone są na stronie LGD.      
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: www.lgddzn.pl, w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl             
Dodatkowo informacji udziela: Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

 

Druki wniosków do pobrania tutaj

 UWAGA: Odpowiedzialność za poprawność złożonego wniosku ponosi wnioskodawca.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn